กิจกรรมวันเข้าพรรษา

โพสต์5 ก.ค. 2559 19:55โดยศิวะพันธุ์ ยันตะคุ
เนื่องด้วยวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนบ้านโนนเปลือยได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 
โดยจะมีการแห่เทียนไปรอบหมู่บ้าน และนำเทียนไปถวายที่วัดโพธิ์ศรีสะอาดบ้านโนนเปลือย
Comments